Kỹ thuật

3 Lời khuyên cho nêm của bạn

Các khớp nối nêm tăng cường sức mạnh, nhưng nó cũng có rủi ro. Một nêm có thể phân chia công việc, nó có thể không lặn xuống móng (đôi khi bật ra khỏi mộng), hoặc móng tay chính nó có thể phân chia khi bạn nhấn nó, làm cho một mớ hỗn độn của sự vật.

nêm gỗ

Dưới đây là ba việc tôi làm để làm giảm rủi ro.

1. Làm nhiều nêm.
Khi tôi làm nêm, tôi thường làm ít nhất 100 vì vậy tôi có rất nhiều trong tay trong thời gian lắp ráp. Mỗi nêm có một chút khác biệt. Bạn có thể cần một cái mỏng cho một tenon chặt chẽ hoặc một chất béo lớn để đóng một khoảng cách lớn. Tôi muốn làm nêm của tôi để họ có một góc bao gồm 4 ° ở đầu.

2. Thêm góc nghiêng thứ cấp vào nêm.
Ngay trước khi tôi lái một cái nêm vào trong một cái máng chặt, tôi sử dụng một con dao để tạo ra một góc nghiêng thứ hai trên cả hai khuôn mặt của nêm. Góc nghiêng thứ cấp này giúp bắt đầu nêm trong không gian chật hẹp.

3. Nếu móng tay vẫn còn quá chặt, hãy mở nó bằng đục. Đôi khi thậm chí một cái nêm hoàn hảo sẽ không mở được một cái mềo chặt. Vì vậy, tôi giúp đỡ mọi thứ cùng với một đục. Lấy một đục có chiều rộng giống như đường kính của mộng của bạn và sử dụng nó để chia móng mở trên bề mặt của công trình. Điều này gần như luôn luôn làm các trick.

Cuối cùng, sử dụng keo ẩn. Nó có thể đảo ngược được, vì vậy nếu bạn thực sự muck những thứ lên, bạn có thể áp dụng một số nhiệt và độ ẩm, hãy tách ra và thử lại

Xem thêm: máy ghép gỗ, máy chà nhám gỗ, máy khoan gỗ, máy cưa gỗ